miércoles, 15 de abril de 2015

BIRDS OF SPAIN-AVES ESPAÑA

Andarríos chico

(Actitis hypoleucos)


Serín verdecillo

(Serinus serinus)


Porrón moñudo

(Aythya fuligula)


Porrón moñudo

(Aythya fuligula)


Serín verdecillo

(Serinus serinus)


Curruca cabecinegra

(Sylvia melanocephala)


Paloma torcaz

(Columba palumbus)


Correlimos menudo

(Calidris minuta)


Pato mandarín

(Aix galericulata)


Pato mandarín

(Aix galericulata)


Pato mandarín

(Aix galericulata)

0 comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...